TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC

Tuesday, 07/07/2020 - 01:02|
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ TỮ 8/3 VÀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3

CÁN BỘ CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MAĐAGUÔI THAM GIA THU GOM RÁC HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT VÌ MÔI TRƯỜNG