TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC

Saturday, 04/04/2020 - 22:42|
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ TỮ 8/3 VÀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3

CÁN BỘ CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MAĐAGUÔI THAM GIA THU GOM RÁC HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT VÌ MÔI TRƯỜNG