TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC

Monday, 06/07/2020 - 23:06|
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ TỮ 8/3 VÀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3

Tuần lễ học tập suốt đời

Ngày 1/10/2018 Trường tiểu học xã Mađaguôi tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.